Słoneczne osiedleKołobrzegWizualizacjeTwoje mieszkanieCennikInformacjeKontakt
Osiedle Słoneczne

Polityka prywatności

ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest
ZAKŁAD USŁUG 
GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH „PRYZMAT" - Zenon Kulesza, 42-200 
Częstochowa, ul. Solskiego 13, NIP: 5730121204, REGON: 150520507 

PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH 

Administrator Danych Osobowych -jeśli wyrazisz na to zgodę -będzie przetwarzał Twoje dane osobowe -wyłącznie we wskazanych poniżej, ściśle określonych celach:

 • udzielania zainteresowanym naszymi produktami odpowiedzi na pytania dotyczące naszej działalności oraz oferowanych przez nas produktów;
 • dostarczania, rozwijania i ulepszania oferowanych przez nas produktów oraz treści na stronie internetowej;
 • marketingu bezpośredniego tzn. sytuacji, gdzie osoba zainteresowana zostanie zapoznana z ofertą naszych produktów -w zakresie zdefiniowanych wcześniej potrzeb oraz późniejszego przetwarzania danych wyłącznie w celu realizacji umowy;
 • w celu późniejszego zawarcia umowy deweloperskiej;
 • automatycznego zbierania danych dotyczących adresu IP odwiedzających użytkowników pod kątem anonimowego badania ruchu na stronie w celu wyłącznie statystycznym;
 • Administrator Danych Osobowych może korzystać z pomocy osób trzecich świadczących usługi na podstawie umowy -w celu zlecania i przetwarzania płatności, ich siedziby usytuowane są wewnątrz, a także mogą być usytuowane poza terenem Unii Europejskiej, z takim wskazaniem, że podmioty te spełniają wymagania w zakresie wdrożonych rozwiązań chroniących dane osobowe użytkowników oraz zainteresowanych naszymi produktami.
 • informowania o ulepszeniach naszych produktów, treści na witrynach internetowych oraz wydarzeniach i innych materiałach promocyjnych, ale tylko wtedy, gdy chcesz otrzymywać tego rodzaju informację.
 • zawarcia i wykonania umowy łączącej Państwa z nami -ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • marketingu bezpośredniego usług, w tym prowadzeniu analiz obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Państwa profilu, zwłaszcza pod kątem usług, którymi mogą być Państwo zainteresowani) -ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego,
 • badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności -ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu usług dla Państwa interesujących,
 • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego -ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez nas umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej oraz przedwstępnej umowy sprzedaży. 

Dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody oraz nie będą używane w celu profilowania. Nie gromadzimy Twoich danych w celu dalszego odpłatnego przekazywania ich podmiotom trzecim, natomiast w pewnych okolicznościach -wskazanych Tobie wyraźnie -podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. 

Administrator Danych Osobowych poddaje przeglądom i uaktualnianiu stosowanych przez niego środków ochrony danych osobowych. 

POUCZENIE O TWOICH PRAWACH 

Masz pełne prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do Twoich danych osobowych w tym wydawania kopii Twoich danych. Możesz żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz masz prawo do przenoszenia tych danych. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych odbywa się poprzez wskazany powyżej adres -zarówno w formie wiadomości elektronicznej (osiedlesloneczne1@wp.pl), telefonicznie ustnie (664 135 503) bądź w sposób tradycyjny przesyłką pocztową na adres (ZUGiK „PRYZMAT", ul. Solskiego 13, 42-200 Częstochowa). 

Administrator Danych Osobowych bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania udzieli Tobie za darmo informacji w zakresie, o których jako uprawniony zażądasz. Zawsze masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. 

INFORMACJA 

Polityka prywatności jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych określane jako „RODO") (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Ponadto, dane będą przetwarzane, zgodnie ze wskazanymi powyżej celami -przez  wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych Osobowych osoby, które obowiązane są do zachowania tajemnicy. Dane przechowywane będą formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla wskazanych powyżej celów -w sposób zapewniający wystarczające gwarancje by przetwarzanie Twoich danych odpowiadało wymogom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). 

Administrator Danych Osobowych dokonuje okresowego przeglądu danych i zostają one każdorazowo usuwane po tym jak zawarta umowa zostanie w pełni zrealizowana. Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora.

Administrator w celu ochrony danych osobowych prowadzi należyty nadzór nad ich przetwarzaniem w taki sposób, że zapewnia odpowiednie oprogramowanie antywirusowe, które minimalizuje ryzyko nieoporządzanego wycieku przetwarzanych danych. Zapewnia także odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w środowisku pracy. 

Polityka cookies 

Strona www.sloneczne-osiedle.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) i przechowuje je na Państwa urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, a następnie uzyskuje dostęp do informacji zawartych w tych plikach w następujących celach:

 • prawidłowego działania serwisu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,
 • dostosowania oferowanych usług do Państwa preferencji,
 • zapamiętania Państwa indywidualnych preferencji,
 • marketingowych,
 • statystycznych,
 • analitycznych.

Korzystając ze strony www.sloneczne-osiedle.pl akceptują Państwo wykorzystanie plików cookies.

Plik w formacie pdf Pobierz politykę prywatności


Biuro sprzedaży

Przy inwestycji Osiedla Słonecznego
ul.Trzebiatowska, 78-100 Kołobrzeg
tel.: (+48) 94 71 36 052
mobile: 664 135 503
e-mail: osiedlesloneczne1@wp.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek 8:00 - 16:00

Masz pytanie?

Imię i nazwisko

Twój e-mail

Telefon

Wiadomość

deweloper kołobrzeg

kupię mieszkanie kołobrzeg

mieszkania kołobrzeg

osiedle słoneczne kołobrzeg

mieszkania kołobrzeg sprzedaż

mieszkania na sprzedaż kołobrzeg

mieszkania w kołobrzegu

nieruchomości kołobrzeg

nowe mieszkania kołobrzeg

osiedle słoneczne

apartamenty kołobrzeg

gotowe mieszknia kołobrzeg

kawalerki kołobrzeg

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Administratorem Danych Osobowych jest ZUGiK PRYZMAT. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celach wymienionych w naszej Polityce Prywatności. Zgodę na przetwarzanie udzielasz dobrowolnie i w każdej chwili możesz ją cofnąć albo wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych.